Index

De Wegwijzer

Hoofdstuk 7 Het team

7.1 Groepsverdeling

Het team van De Wegwijzer is enthousiast en gemotiveerd om op professionele wijze het onderwijs op De Wegwijzer te verzorgen voor alle kinderen. In onze schoolorganisatie staat het team centraal en voor ouders zijn de groepsleerkrachten het eerste aanspreekpunt. Naast een lesgevende taak hebben alle groepsleerkrachten specifieke taken en verantwoordelijkheden binnen de school. Daarnaast heeft een aantal collega’s een specialistische taak of functie in de school. Elke groep heeft minimaal één dagdeel ondersteuning van een leraanondersteuner of onderwijsassistent. Hierdoor zijn er extra handen in de klas en kunnen leerlingen specifieker begeleid worden.

Groepsverdeling
GroepLeerkrachten
1/0 InstroomgroepDorien Sijrier en Esmée van der Pols
1/2 AMichelle Mos en Esmée van der Pols
1/2 BJosca van Leeuwen en Martine Hiemstra
3Mirjam Elkhuizen en Annebel de Bruijn
4Dory van den Bos en Leony Guldemundt
5Michelle Ton en Jaimy van der Houwen
6aSteven Grabijn
6bSandra Koornneef en Judith Bol
7Willem v. Straalen en Lysanne de Mos
8Marcel Gommers
Overige taken/ functies in de school
Taak/ functieNaam
DirecteurRowena v. Gent
Schoolcoördinator & IB groep 1-3 Martine v. Daalen
Intern Begeleider 4-8Sandra Polak
Bouwcoördinator groep 1 t/m 4Dory v.d. Bos
Bouwcoördinator groepen 5 t/m 8Steven Grabijn
Specialist passend onderwijs (leren en gedrag)Siska v.d. Kaaij
Specialist (hoog)begaafdheidMarcel Gommers
Specialist ICTLeony Guldemundt
Vakspecialist gymRalph Frederiksz en Sven de Ruiter
ConciergeAnja Bakker
Administratief medewerkerGerdien Verheul
LeraarondersteunerClaire de Groot
LeraarondersteunerLisa Spruijt
LeraarondersteunerNatasja van den Berg
OnderwijsassistentMargret v.d. Houwen

“Respect + Vertrouwen + Plezier = Groei”