Index

De Wegwijzer

Hoofdstuk 11 Aanmelden nieuwe leerlingen

11.1 Van harte welkom

Wij hopen dat u door het lezen van de schoolgids enthousiast bent geworden over De Wegwijzer. U bent van harte welkom voor een kop koffie om verder kennis te maken!

Tijdens de kennismaking vertelt de directeur wat u kunt verwachten van de school, is er ruimte voor uw vragen en vertellen wij ook graag meer over hoe u als ouder betrokken kunt zijn.

Na dit gesprek kunt u besluiten uw kind aan te melden. U vult het aanmeldingsformulier in. Uw kind wordt ingeschreven als de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen, als er voldoende ruimte is om uw kind te plaatsen en na akkoord van de directeur.

Ongeveer vier weken voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u van ons een uitnodiging voor een intakegesprek met de leerkracht.

In het intakegesprek staat verdiepte kennismaking met ouder(s) en kind centraal. Het is de bedoeling dat we een zo goed mogelijk beeld krijgen van uw kind. U ontvangt dan alle startinformatie die nodig is om een goede start op De Wegwijzer te maken. Uw kind is vanaf de vierde verjaardag iedere dag welkom op school.

Aan het begin van het schooljaar is er voor alle leerlingen die in het schooljaar in groep 1 starten een informatieavond. Dit is een kennismaking met de groepsleerkracht en andere ouders. De groepsleerkrachten vertellen u wat er allemaal in groep 1 gebeurt. We geven u praktische informatie over de start op de basisschool. Na afloop van dit informatiemoment wordt uw kind twee ochtenden uitgenodigd om te komen wennen. Deze wenafspraken maakt u met de groepsleerkracht.

Het gebeurt ook dat leerlingen tussentijds worden aangemeld op school. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, verhuizing is een veel voorkomende reden. Binnen de kern ’s-Gravenzande is de afspraak dat er binnen een schooljaar niet veranderd wordt van school. Er zijn uitzonderingen, maar hier is altijd eerst onderling overleg over. In alle gevallen zal er contact worden opgenomen met de school van herkomst om alle relevante informatie over de leerling op te vragen. Mocht u geen toestemming geven om tot het delen van informatie, dan kunnen wij niet aan onze onderzoeksverplichting voldoen en dan kunnen wij uw kind niet bij ons op school plaatsen.

Op dit moment hanteren wij wachtlijsten op De Wegwijzer. Wij adviseren u daarom om uw kind aan te melden in het jaar dat uw kind geboren is.

“Respect + Vertrouwen + Plezier = Groei”